Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka położony jest jeden rezerwat przyrody "Piekiełko Szkuckie".

Rezerwat przyrody, znajduje się w pobliżu wsi Szkucin. Został utworzony w 1995 roku. Zajmuje szczytową partię łagodnego wzniesienia, obejmując obszar lasu oraz skał o powierzchni 2,5 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zlepieńców dolnojurajskich, które tworzą formy skalne o unikalnej budowie - gładkie otoczaki szarych piaskowców tkwią w piaszczystym spoiwie.

W drzewostanie gatunkiem panującym jest sosna w wieku 110 lat z domieszką dębu, jodły i buka występujących miejscami. Drugie piętro buduje grab z domieszką jodły, świerka, brzozy i dębu. Wytworzyło się tu siedlisko lasu mieszanego wyżynnego świeżego.