Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają mu wartość: kulturową, historyczną i krajobrazową; (tą formą ochrony obejmuje się również grupy osobliwości przyrodniczych). Najczęściej w ten sposób chroni się stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp.

W zarządzie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka znajdują się 4 pomniki przyrody są to trzy stare okazałe dęby oraz jeden buk.

Wykaz istniejących pomników przyrody w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka:

lp

Dokument

oddz. pod-oddz.

gmina

rodzaj

wiek

obwód

wysokość

1

3

4

5

6

7

8

9

1.

Rozp. Woj. Kieleckiego

13/93

z dnia 30.12.1993

68 l

Ruda Maleniecka

Dąb szyp.

200

473

25

2.

- „ -

99 j

Ruda Maleniecka

Dąb szyp.

250

630

22

3.

- „ -

232 h

Słupia Konecka

Dąb szyp.

Ok.250

463

25

4.

- „ -

284 b

Słupia Konecka

Buk zw.

Ok.200

451

30