Leśnictwa Leśnictwa

Kapałów

Tomasz Rowiński
600 877 265

Węgrzyn 47,
26-230 Radoszyce

Krzyżówki

Mariusz Kuleta
600 877 263

Wiosna 43,
26-230 Radoszyce

Salachowy Bór

Jan Andrzejczak
600 877 258

Salachowy Bór 6a,
26-230 Radoszyce

Czapla

Robert Konieczny
600 877 251

Ruda Maleniecka 102g,
26-242 Ruda Maleniecka

Lipa

Tadeusz Budziński
600 877 255

Ruda Maleniecka 116,
26-242 Ruda Maleniecka

Radoszyce

Sylwester Pieróg
600 877 256

ul. Konecka 52,
26-230 Radoszyce

Ruda Pilczycka

Karol Kowalski
663 877 259

Ruda Pilczycka 58 m.2,
26-234 Słupia

Szkucin

Tadeusz Nowak
600 877 269

Ruda Pilczycka 58m.1,
26-242 Ruda Maleniecka

Zalesie

Andrzej Kucharczyk
600 877 261

Ruda Maleniecka 116
26-242 Ruda Maleniecka

Szkółka Leśna Czapla

Wacław Ćmiel
600 877 268

Ruda Maleniecka 126,
26-242 Ruda Maleniecka