Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka jest:

Specjalista ds. użytkowania lasu
Beata Kiełbus

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
ul. Piotrkowska 29
26-230 Radoszyce

tel. 41 373 15 95, kom. 600 877 273
e-mail: beata.kielbus@radom.lasy.gov.pl

 

W zastępstwie proszę kontaktować się z:

Mateusz Garbacz
Nadleśniczy
tel. 41 373 15 95,
e-mail: mateusz.garbacz@radom.lasy.gov.pl