Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie BHP

W dniu 15 czerwca 2018 roku Nadleśnictwo Ruda Maleniecka zorganizowało szkolenie BHP dla Leśników i Pilarzy z Zakładów Usług Leśnych pracujących na terenie Nadleśnictwa.

Uwieńczeniem szkolenia oraz tym co wywoływało największe emocje był konkurs na najlepszego pilarza z ZUL.

Celem zawodów było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych drwali operatorów pilarek spalinowych, przypomnienie zasad ścinki drzew oraz propagowanie bezpiecznych metod pracy. Komisja złożona m. in. z Państwowego Inspektora Pracy z Kielc - Pana Michała Tkaczyka oceniała prawidłowość ścinki drzew na podstawie parametrów pozostawionych po ścince pniaków.

W szranki przystąpiło 8 zawodników reprezentujących poszczególne Zakłady Usług Leśnych.

W wyniku zaciętej i pełnej emocji rywalizacji poszczególni zawodnicy zajęli następujące miejsca:

I.         Dariusz Bubel – Zakład Usług Leśnych Anna Drabik

II.        Krzysztof Nowak – Zakład Usług Leśnych Jacek Nowak

III .     Adam Kuleta - Zakład Usług Leśnych Wiesław Szwedkowicz 


Wysiłki zawodników udało się docenić nagrodami ufundowanymi przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruda Maleniecka Pana Rafała Michalskiego oraz upominkami od przedstawiciela firmy STIHL.

                                                                                             ZWYCIĘZCOM  GRATULUJEMY !