Lista aktualności Lista aktualności

11 Listopada- Uroczysko Ormanicha

W sobotę 11 listopada bieżącego roku, przy pamiątkowym pomniku oraz grobie powstańców styczniowych, na uroczysku Ormanicha  w oddziale 157 leśnictwa Szkucin, odbyły się obchody Święta Niepodległości. Wójt Gminy Ruda Maleniecka oraz Nadleśnictwo Ruda Maleniecka zorganizowali uroczystości patriotyczne.

W programie uroczystości były:

- Uroczysta Msza Święta

- Przemówienia zaproszonych gości

- Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem

- Występ uczniów z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej

- Wspólne ognisko

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 od mszy świętej koncelebrowanej przez Wikariusza Parafii Lipa – ks. Adam Ślusarczyk.

Uroczystość prowadził Wójt Gminy Ruda Maleniecka- Leszek Kuca.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Agata Binkowska- Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bogdan Soboń- starosta konecki, Robert Wielgopolan- Wójt Gminy Słupia Konecka, Krystyna Kuder- Przewodniczący Rady Gminy Słupia Konecka, Rafał Michalski- Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruda Maleniecka wraz z pracownikami, Henryk Pargieła- emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz.

W krótkim przemówieniu Nadleśniczy Rafał Michalski przypomniał zebranym o roli lasów i leśników w walce o niepodległość, powiedział też o zagrożeniach dla Lasów Państwowych ze strony niektórych środowisk i ugrupowań kryjących się pod szyldami ekologicznymi, nawiązując do wydarzeń w siedzibie DGLP w dniu
9 listopada b.r.

Pan Henryk Pargieła co rok składa pod pomnikiem ziemię z różnych miejsc na świecie gdzie walczyli Polacy. W tym roku pod pomnik trafiła ziemia z Kazachstanu
i Holandii.

Po wysłuchaniu przemówień gości nastąpiło złożenie wieńców przed pomnikiem.

Następnie uczniowie z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej  przedstawili okolicznościowy program artystyczny.
Na koniec uroczystości Pan Wójt Leszek Kuca zabrał głos dziękując wszystkim gościom za tak liczne przybycie i zaprosił na skromny poczęstunek- ognisko.